داوود کریمی

داود کريمیدوشنبه 14/12/1385 - 2:4کارشناسی رياضی و کارشناسی ارشد اقتصاد.
اصالتا از روستای سمقاور.نميدونم جايی به اين موضوع اشاره کرديد يا نه اما بد نيست اشاره ای به دکتر جهانشاهلو (از بهترين اساتيد تحقيق در عمليات)و دکتر کميجانی از اساتيد به نام اقتصاد بکنيد.به هر حال اين دو بزرگوار از افتخارات منطقه هستند.ممنونdavood_karimi232@yahoo.com -davoodkarimi@ut.ac.ir

برای این همشهری خوب و عزیز آرزوی موفقیت نموده و از ایشان تشکر میکنم

/ 0 نظر / 13 بازدید